Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 68 Date 18.6.2021

Vendim