AlbanianEnglish

Bashkia Kamëz

Home Program i Transparences

Programi i transparencës

Florina Krrashi


Koordinatori për të Drejtën e Informimit

Orari i punës i administratës së Bashkisë

E hënë – e premte

08:00 – 16:00

Addresa


Bulevardi Blu, nr. 492 Kamëz, Shqipëri

Tel.: +355 47200177

Email: specialist.informimi@kamza.gov.al

Informacion


Për të bërë një kërkesë për informacion te Bashkia Kamëz, ju lutemi shkarkoni formularin

“KERKESE PER INFORMACION”

Dhe dërgojeni të plotësuar në adresën postare

Bashkia Kamëz, Bulevardi Blu, nr. 492 Kamëz, Shqipëri

Ose në adresën e email-it:

specialist.informimi@kamza.gov.al