AlbanianEnglish

Bashkia Kamëz

Home Projekte

Qendra Assist Albania, organizon takime informuese dhe ndërgjegjësuese me temë “ Njohja e të drejtave ligjore dhe kushtetuese të grave, fokusuar në çështjet e dhunës  dhe ato gjinore si dhe e çështjeve të pronës dhe përdorimit të saj si aset për fuqizimin social ekonomik”.

Synimi i trajnimit është “Rritja e njohurive dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve mbi të drejtat ligjore, kushtetuese, me fokus mekanizmin e mbrojtjes nga dhuna në familje.

Përmirësimi dhe fuqizimi i rolit të grave dhe vajzave në shoqëri përmes rritjes së aksesit ndaj pronës”

Për më shumë informacion dhe formën e aplikimit, mund të paraqiteni në bashkinë Kamëz ose të na kontaktoni nëpërmjet postës elektronike: assistalbania@outlook.com

Klaudia.dosti@kamza.gov.al