AlbanianEnglish

Bashkia Kamëz

Home Drejtoria e Transportit Lejeve, Licencimit dhe IT

KERKESE LICENCE TRANSPORT UDHETARESH E SPECIALIZUAR

Shkarkoni Dokumentin

KERKESE PER PAJISJE ME AUTORIZIM PER MJETE MBI 5 TON

Shkarkoni Dokumentin

KERKESE PER PAJISJE ME AUTORIZIM PER TREGTI KARBURANTI

Shkarkoni Dokumentin

KERKESE PER PAJISJE ME AUTORIZIM TREGTI GAZI

Shkarkoni Dokumentin

KERKESE PER REZERVIM PARKING PER AKTIVITETIN

Shkarkoni Dokumentin

KERKESE PER TRANSPORT MALLRASH PER NEVOJA TE VETA

Shkarkoni Dokumentin

KERKESE PER TRANSPORT MALLRASH PER TE TRETE

Shkarkoni Dokumentin

KERKESE PER TRANSPORT UDHETARESH PER LINJAT QYTETASE DHE NDERQYTETASE DHE LINJAT E SPECIALIZUARA

Shkarkoni Dokumentin

KERKESE TRANSPORT UDHETARES per taksi 4+1 DHE 8+1

Shkarkoni Dokumentin

KERKESE USHTRIM AKTIVITETI 24 ORE

Shkarkoni Dokumentin