AlbanianEnglish

Bashkia Kamëz

Home Njoftime për mbledhjen e Këshillit
Njoftim për publikun!
Ditën e Premte me datë: 14.06.2024, ora 16:00 në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, pranë Bashkisë Kamëz zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak.
Faleminderit!
Njoftim për publikun!
Ditën e Hënë me datë: 20.05.2024, ora 16:00 në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, pranë Bashkisë Kamëz zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak.
Faleminderit!

Njoftim për publikun!

Ditën e Enjte me datë: 21.03.2024, ora 16:00 në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, pranë Bashkisë Kamëz zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak.
Faleminderit!
Njoftim për publikun!
Ditën e Enjte me datë: 22.02.2024, ora 16:00 në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, pranë Bashkisë Kamëz zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak.
Faleminderit!
Njoftim për publikun!

Ditën e Hënë me datë: 22.01.2024, ora 16:00 në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, pranë Bashkisë Kamëz zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak.

Faleminderit!
Njoftim për publikun!
Ditën e Hënë me datë: 18.12.2023, ora 15:00 në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, pranë Bashkisë Kamëz zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak.
Faleminderit!

 Njoftim për publikun!

📌 Ditën e Premte me datë: 20.10.2023, ora 16:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit, pranë Bashkisë Kamëz, zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak, me këtë rend dite:

1. P/V për: Dhënie ndihme ekonomike për familjet në nevojë nga buxheti i Bashkisë. ( Rast specifik )

2. P/V për: Miratimin e listës së familjeve që janë rekomanduar nga administratorët shoqërorë për trajtim me fondin 6% të bllok-ndihmës ekonomike.

3. P/V për: Dhënie ndihme ekonomike për familjet në nevojë nga buxheti i Bashkisë.

4. Të ndryshme.

Njoftim për publikun!

📌 Ditën e Mërkurë me datë: 20.09.2023 ora 16:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit, pranë Bashkisë Kamëz, zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak, me këtë rend dite:

1. P/V për: Dhënien e ndihmës financiare për djegie dhe përmbytje banese.

2. P/V për: Dhënie ndihme ekonomike për familjet në nevojë nga buxheti i Bashkisë.

3. P/V për: Miratimin e listës së familjeve që janë rekomanduar nga administratorët shoqërorë për trajtim me fondin 6% të bllok-ndihmës ekonomike.

4. Të ndryshme.

Njoftim për publikun!

📌 Ditën e Hënë me datë: 21.08.2023 ora 16:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit, pranë Bashkisë Kamëz, zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak, me këtë rend dite:

1. P/V mbi: Miratimin e projekt buxhetit afatmesëm ( PBA ) për periudhën 2024, 2025, 2026.
2. P/V mbi: Miratimin e listës së familjeve që janë rekomanduar nga administratorët shoqërorë për trajtim me fondin 6% të bllok-ndihmës ekonomike.
3. P/V mbi: Dhënie ndihme ekonomike për familjet në nevojë nga buxheti i Bashkisë.
4. P/V mbi: Dhënie ndihme ekonomike për familjet në nevojë nga buxheti i Bashkisë. ( Rast specifik )
5. P/V mbi: Miratimin e listës shtesë së subjekteve posedues të ndërtimeve pa leje që preken nga realizimi i projektit “Unaza e Madhe e Tiranës, Sheshi Shqiponja, Bulevardi i Ri, Shkozë” për njësinë administrative Paskuqan, të cilët përfitojnë subvencionim të qirasë sipas parashikimeve të VKM Nr.409. Datë 15.06.2022 “Për rregullat, mënyrat dhe afatet e trajtimit të poseduesve të ndërtimeve pa leje që nuk legalizohen”.
6. P/V mbi: Miratimin e listës së familjeve shtesë që përfitojnë bonus qeraje, banesat e të cilëve preken nga rehabilitimi i digës së liqenit të Paskuqanit dhe ndërtimi i pedonales dhe zonave rekreative të liqenit të Paskuqanit.
7. P/V mbi: Një ndryshim në VKB Nr.163, Datë 21.12.2022, “Për miratimin e detajimit të buxhetit për vitet 2023, 2024, 2025.

4. Të ndryshme.

Njoftim për publikun!

📌 Ditën e Premte me datë: 21.07.2023 ora 16:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit, pranë Bashkisë Kamëz, zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak, me këtë rend dite:


1. P/V mbi: Miratimin e listës së familjeve që janë rekomanduar nga administratorët shoqërorë për trajtim me fondin 6% të bllok-ndihmës ekonomike.
2. P/V mbi: Dhënie ndihme ekonomike për familjet në nevojë nga buxheti i Bashkisë.
3. P/V mbi: Dhënie ndihme ekonomike për familjet në nevojë nga buxheti i Bashkisë. ( Rast specifik )

4. Të ndryshme.

Njoftim për publikun!

📌 Për Thirrjen e mbledhjes së parë të Këshillit Bashkiak.

Të nderuar këshilltarë,
Bazuar në ligjin Nr.139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 48; njofton thirrjen e mbledhjes së parë të Këshillit Bashkiak, ditën e Hënë, datë 12.07.2023 ora 10ºº, në sallën e mbledhjeve te Këshillit Bashkiak, me këtë rend dite:
1. Projekt-vendim i Këshillit Bashkiak për zgjedhjen e komisionit të verifikimit të mandateve.
2. Projekt-vendim i Këshillit Bashkiak për verifikimin dhe miratimin e mandateve të anëtarëve të Këshillit Bashkiak Kamëz.
3. Betimi i Këshilltarëve të Këshillit Bashkiak Kamëz.
4. Projekt-vendim i Këshillit Bashkiak për zgjedhjen e kryetarit të Këshillit Bashkiak.
5. Projekt vendim i Këshillit Bashkiak për zgjedhjen e zëvendëskryetarëve të Këshillit Bashkiak.
6. Betimi i Kryetarit të Bashkisë Kamëz.
7. Projekt vendim i Këshillit Bashkiak për zgjedhjen dhe mandatimin e anëtarëve që do të përfaqësojnë Këshillin Bashkiak Kamëz në Këshillin e Qarkut Tiranë.

4. Të ndryshme.