Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 67 Date 18.6.2021

Vendim