Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 66 Date 18.6.2021

Vendim