Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 65 Date 18.6.2021

Vendim