Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 64 Date 18.6.2021

Vendim