Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 69 Date 18.6.2021

Vendim