Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 55 Date 19.5.2021

Vendim