Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 57 Date 28.5.2021

Vendim