Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 54 Date 19.5.2021

Vendim