Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 50 Date 19.5.2021

Vendim