Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 49 Date 19.5.2021

Vendim