Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 48 Date 19.5.2021

Vendim