Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 47 Date 19.5.2021

Vendim