Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 44 Date 19.4.2021

Vendim