Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 40 Date 13.4.2021

Vendim