Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 51 date 19.5.2021

Vendim