Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 46 Datë 19.04.2021

Vendim