Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 45 Datë 19.04.2021

Vendim