Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 43 Datë 19.04.2021

Vendim