Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 42 Datë 19.04.2021

Vendim