Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 41 Datë 19.04.2021

Vendim