Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 39 Datë 13.04.2021

Vendim