Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 38 Datë 13.04.2021

Vendim