Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 35 Datë 16.03.2021

Vendim