Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 34 Datë 16.03.2021

Vendim