Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 33 Datë 16.03.2021

Vendim