Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 32 Datë 16.03.2021

Vendim