Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 30 Datë 16.03.2021

Vendim