Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 22 Date 19.2.2021

Vendim