Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 17 Date 19.2.2021

Vendim