Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 24 Date 19.2.2021

Vendim