Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 18 Datë 19.02.2021

Vendim