Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 16 Datë 19.02.2021

Vendim