Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 19 Datë 19.02.2021

Vendim