Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 168 Datë 23.12.2020

Vendim