Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 169 Datë 23.12.2020

Vendim