Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 1 Datë 19.01.2021

Vendim