Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 2 Datë 19.01.2021

Vendim