Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 166 Datë 23.12.2020

Vendim