Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 165 Datë 23.12.2020

Vendim