Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 164 Datë 23.12.2020

Vendim