Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 163 Datë 23.12.2020

Vendim