Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 162 Datë 23.12.2020

Vendim