Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 160 Datë 23.12.2020

Vendim