Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 159 Datë 18.12.2020

Vendim_