Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 158 Datë 18.12.2020

Vendim